- Pensiunea Maria - cazare - Chişcău - Peştera Urşilor -

COMPLEXUL CARSTIC

CETĂŢILE   PONORULUI

 

LOCALIZARE

   Se află în Munţii Apuseni, mai precis în partea de nord a munţilor Bihor. Zona turistică Padiş se constituie din bazinul închis Cetăţile Ponorului cu o suprafaţă de 36 km pătraţi (incluzând Cheile Galbenei şi Poiana Florilor) la sud vest şi Cheile Someşului Cald - Poiana Vărăşoaia - Poiana Cuciulata la Nord. Tot în regiunea Padiş mai poate fi inclusă şi Valea Boga, situată în NV bazinului închis, la poalele Vârfului Boghii.

 

CĂI DE ACCES

   Accesul cu maşina se poate face din localitatea Chişcau (Pensiunea Maria) sat Brădet, sat Stânceşti apoi se ajunge la intersecţie şi se face la dreapta spre Pietroasa (12km de asfalt) urmând 23km de drum forestier până în Padiş. Drumul forestier Boga - Padiş poate fi parcurs şi pe jos, urmând marcajul cruce albastră, care scurtează serpentinele, ajungând în şaua Bălileasa, lângă cantonul silvic Scăriţa. Aici drumul se bifurcă: cel din stânga duce la    Cabana Padiş, iar cel din dreapta, spre poiana Glăvoi. (Zona la Grajduri) Zona "La Grajduri" constituie punctul de plecare pentru vizitarea celor mai frumoase obiective ale regiunii: Cetăţile Ponorului, Gheţarul Focul Viu, Piatra Galbenei, Groapa Bârsa, Cheile Galbenei, Poiana Ponor, Lumea Pierdută, Poiana Florilor.

DESCRIERE

   Cetăţile Ponorului reprezintă fără îndoială cel mai grandios fenomen carstic al României, cunoscut şi apreciat în întreaga lume. Din start trebuie menţionat că turiştii ce-l vizitează rămân profund impresionaţi de capacitatea de creaţie a naturii, care în aceasta zonă s-a întrecut pe sine realizând o adevărată cetate gigantică. Cetăţile Ponorului sunt constituite din trei circuri mari de stâncă, aflate într-o imensa depresiune împădurita, adânca de 300m si la care partea superioara are un diametru de peste 1km. Cununa de culmi înconjurătoare care închide circular depresiunea este tăiata doar intr-un singur loc de canionul Văii Cetăţilor.

   Poteca de acces porneşte de la drumul forestier, Poiana Glăvoi (Zona la Grajduri) pe lângă pancardele ce avertizează turistul că se află în prejma unui monument al naturii, şi coboară treptat prin pădure, pe un teren accidentat paralel cu Valea Cetăţilor circa 30 minute până în primul circ (Dolina I). Acesta este sfârşitul propriu-zis al văii, care se termină aici într-un fund de sac. Peretele lateral de vest, înalt de peste 150 de metri este perforat de un portal ce depăşeşte 70 de metri înalţime sub care se prăvăleşte zgomotos Valea Cetăţilor. Imensul Portal al Cetăţilor Ponorului, imagine obsedantă, sugerează o ogiva gotică devenită un fel de simbol al carstului Munţilor Apuseni. Brazii aninaţi în pereţii albi de calcar sunt singurul termen de comparaţie pentru uriaşa dimensiune a portalului si a peretelui în care este săpat. În partea stângă se zăreşte partea superioară a unui perete şi mai înalt ce străjuieşte Dolina III, cu cele două balcoane de bârne aninate deasupra prăpastiei.

CU PAŞII TĂCUŢI PRIN LUMEA  PIERDUTĂ

La trei ore de mers pe jos, plecând de la Cabana Padiş, în Munţii Bihorului, se deschide, tăcută şi misterioasă, Lumea Pierdută. I se spune aşa, pentru că, pe vremuri, cine intra acolo, nu mai găsea calea de întoarcere. Era o zona foarte puţin umblată şi periculoasă în acelaşi timp, din cauza avenelor despre care nu se ştia prea multe.
Astăzi, Lumea Pierduta este în continuare locul în care sălbăticia îşi grăieşte legile. Aici, orice vorbă spusă pe un ton mai ridicat te face sa-ti aminteşti că în acel loc liniştea este la mare preţ. O singura diferenţă: pentru turistul curios acum exista indicatoare precise. Lumea Pierduta freamătă însă a viaţă încă de la intrare. Te face sa simţi asta glasul şoptit al Izvorului Rece care curge înainte de dealul pe care trebuie să-l urci pentru a intra în acest loc. Iţi umezeşti fruntea cu apa rece a izvorului şi mergi mai departe, sedus de măreţia arborilor care se ridică în faţa ta. Izvorul te pregăteşte parcă pentru urcuşul pe care îl ai de trecut. Cel mai bine e sa fii echipat cu bocanci şi cu o ţinută lejeră, sport. Odată doborât urcuşul, un drum strâmt, parcă uitat de vreme, ţi se deschide în faţă.


 

 

CONTACT:

STELIAN GOLDIS

0740 240 251

0768 755 063

 bihor2006@yahoo.com